Press

Pressmeddelande | 2013-03-12

SBAB Bank blir SBAB!

Idag byter SBAB Bank utseende genom att lansera en ny logotyp och ny grafisk profil. Målet är att tydligare signalera SBAB:s utmanarskap genom enkelhet.

SBAB:s affärsidé är att skapa en ny bankupplevelse för konsumenter i Sverige med ett unikt bemötande och genom att vara enklast att nå och förstå. För att tydligare förmedla detta mot marknaden byter SBAB idag utseende genom en ny logotyp och ny grafisk profil.

– Vår roll som utmanare löper som en röd tråd genom vår historia. Nu ska vi utmana den gängse uppfattningen om vad en bank ska vara och låter det även synas i vår logotyp genom att ta bort tillägget ”Bank” och lägga till ett utropstecken. SBAB! återspeglar tydligt våra värderingar ”Enkla”, ”Kunddrivna” och ”På”, säger Carl-Viggo Östlund, VD på SBAB.

Det hos bolagsverket registrerade namnet SBAB Bank AB (publ) kvarstår oförändrat.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD SBAB Bank
08-614 43 01, 0727-17 43 01, carl-viggo.ostlund@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
08-614 43 94, 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se