Press

Pressmeddelande | 2013-03-04

Högst andel nya bolån med kortaste bindningstiden i storstadsregionerna

I februari steg andelen nya bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader till 70 procent. Högst var andelen i Stockholm- och Göteborgsregionen. Skillnaden mellan boräntor med olika löptider fortsatte öka. Mellan tre månaders- och fem års bindningstid skiljer det nu mer än en halv procentenhet vilket är den största differensen sedan sommaren 2011.

Statistik från SBAB Bank över bindningstiderna för nya bolån i februari visar att andelen privatpersoner som valde den kortaste bindningstiden på tre månader ökade med ytterligare två procentenheter till drygt 70 procent. Det är den högsta nivån sedan augusti 2011.

Andelen som valde en medellång bindningstid på mellan ett och fyra år minskade tre procentenheter till 23 procent, och andelen som band lånet mellan fem och tio år var oförändrad på sex procent.

Det var stora skillnader mellan hur många som valde tre månaders bindningstid i olika regioner. I de två storstadsregionerna Stockholm och Göteborg var andelen högst. 75 procent valde den kortaste bindningstiden i Stockholmsregionen, 71 procent i Göteborgsregionen, 67 procent i Malmöregionen och endast 58 procent i resten av landet.

– I de två regioner där det kostar mest att köpa en bostad är det flest som väljer den kortaste bindningstiden. Man kan tycka att det varit bättre om det var tvärtom eftersom de med större lån drabbas hårdare när räntorna stiger, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB Bank.

Andelen nytecknade bolån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB Bank

Räntorna med både korta och långa bindningstider steg i februari, stärkta av ljusare konjunkturutsikter, en stigande börs och allt lägre sannolikhet för att Riksbanken ska sänka räntan igen. Tremånadersräntan steg med en räntepunkt till 3,05 procent. Den tvååriga boräntan steg fyra punkter till 3,10 procent och femåringen steg sex punkter till 3,56 procent.

Eftersom räntorna med långa bindningstider steg mer än de korta ökade skillnaden mellan femårsräntan och tremånadersräntan till 0,51 procent. Det är den största skillnaden sedan sommaren 2011 och betydligt mer än det skiljde mellan de två under förra året då differensen i genomsnitt var 0,1 procent. Under vissa månader var det till och med billigare att välja en femårig bindningstid än en tremånaders.

– Ju större skillnaden är mellan boräntor med kort och lång bindningstid, desto fler väljer den kortaste bindningstiden. Fortsätter de långa boräntorna att stiga kommer troligen fler bostadsköpare att välja tremånadersräntan, säger Maria Landeborn.

Skillnaden mellan boränta med tre och fem års bindningstid, samt andel nytecknade bolån med tre månaders bindningstid.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB Bank Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, mailto:maria.landeborn@sbab.se