Press

Pressmeddelande | 2013-01-07

Längre räntebindningstider lockade i december

Andelen som valde tre månaders räntebindningstid på sitt bolån minskade under december, samtidigt som andelen som valde längre bindningstider ökade. Fortfarande väljer dock nästan två tredjedelar den kortaste bindningstiden.

SBAB Banks månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner visar att 66 procent valde den kortaste bindningstiden på tre månader under december. Detta var en nedgång med 2 procentenheter från november.

Andelen ligger väl i linje med det historiska genomsnittet för 2000-talet.Andelen som valde bindningstider på mellan ett och fyra år ökade från 27 procent i november till 28 procent i december, medan andelen med bindningstider på fem år och tio år ökade från 5 till 6 procent. Den femåriga bindningstiden var den som ökade mest i popularitet, från 4 till 5 procent.

Under december sjönk tremånadersräntan från 3,29 till 3,09 procent. Även den ettåriga och den tvååriga boräntan sjönk något medan övriga boräntor låg still. Den tvååriga boräntan var 3,05 procent i slutet av december medan den femåriga var 3,39 procent och den tioåriga 3,98 procent.

– Med tanke på att ränteskillnaden är så liten mellan korta och långa bindningstider så hade det varit naturligt om en större andel valde långa bindningstider. Men uppenbarligen räknar bolåntagarna med fortsatt låga korträntor, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB Bank.


Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, för de nytecknade bolånen var i december 14 månader. Detta var exakt i linje med det historiska genomsnittet men högre än det genomsnittliga utfallet för de senaste fem åren som varit 11 månader.

– Även om bolåntagarna har ökat durationen på bolånen en del jämfört med för ett par år sedan så är den fortfarande bara lite drygt ett år på nytecknade lån. Många bolåntagare kan därför komma att känna av eventuella ränteförändringar i framtiden, säger Tor Borg.

För mer information, vänligen kontakta:Tor Borg, Chefsekonom SBAB Bank
Telefon: 08-614 38 84 , Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se