Press

Mäklarbarometern | 2019-10-28

Mäklarbarometern fjärde kvartalet: Stabil avslutning och uppåt i Malmö

Läs hela Mäklarbarometern

Det är en samstämmig bild av mestadels oförändrade priser på både bostadsrätter och småhus som är att vänta inför fjärde kvartalet 2019. Bedömningarna i Malmö och Göteborg avviker något från Stockholm. Här bedöms bostadsrättspriserna stiga mer än villapriserna. I Stockholm bedöms utvecklingen tvärtom.