Press

Mäklarbarometern | 2019-07-10

Mäklarbarometern tredje kvartalet: Stark villamarknad i Stor-Göteborg säger prognosen 

Läs hela Mäklarbarometern

Enligt Göteborgs fastighetsmäklare kommer utbudet av bostäder vara oförändrat tredje kvartalet. 4 av 10 fastighetsmäklare gör den bedömningen. 38 procent bedömer att utbudet av bostadsrätter minskar, 35 procent bedömer det för antalet småhus. Efterfrågan på småhus ökar (32 procent) mer än för bostadsrätter (19 procent). Säsong kan förklara att efterfrågan på småhus kommer att öka.