Press

Mäklarbarometern | 2016-10-19

Stabilare bostadsmarknader

Läs hela Mäklarbarometern

Andra kvartalets rätt branta inbromsning på storstadsregionernas bo-stadsmarknader har följts av återhämtning under det tredje kvartalet. Stigande efterfrågan och ett något lägre utbud har fått priserna att vända uppåt, stimulerat budgivningen och pressat försäljningstiderna. Inför det fjärde kvartalet väntas stabilt utbud, en viss uppgång i både efterfrågan, priser och budgivning medan försäljningstiderna sjunker marginellt.