Press

Mäklarbarometern | 2016-04-19

Ingen nedgång i sikte …

Läs hela Mäklarbarometern

Efter att ha noterat en tydlig dämpning på storstadsregionernas bostadsmarknader i slutet av förra året rapporterar mäklarna att trycket återhämtat sig under det första kvartalet. Både efterfrågan, budgivning och slutpriser har ökat i snabbare takt än föregående kvartal och försäljningstiderna har fortsatt falla.