Press

Mäklarbarometern | 2015-10-16

Bostadsmarknaderna varvar upp igen

De inbromsningstendenser som tidigare kunde skönjas på storstadsreg-ionernas bostadsmarknader har till största delen försvunnit under det tredje kvartalet. Både efterfrågan, budgivning och slutpriser har ökat i snabb takt under det tredje kvartalet och försäljningstiderna har fallit snabbare än under våren.