Press

Mäklarbarometern | 2014-04-10

Mot nya rekord

Mycket stark efterfrågan i kombination med oväntat lågt utbud har med-fört att temperaturen på storstädernas bostadsmarknader fortsatt stiga under inledningen av 2014. Uppgången väntas fortsätta under det andra kvartalet men i en lite långsammare takt.