Press

Mäklarbarometern | 2013-10-18

Temperaturen stiger

Förhållandevis svagt utbud och en efterfrågan som var starkare än väntat medförde att bostadspriserna fortsatte stiga i storstäderna under det tredje kvartalet. Prisuppgången väntas fortsätta under det fjärde kvartalet.