Press

Mäklarbarometern | 2013-06-27

Uppgången fortsätter

Läs hela Mäklarbarometern

Stigande efterfrågan och förhållandevis svagt utbud medförde att bostadspriserna fortsatte stiga i storstäderna under det andra kvartalet. Inför det tredje kvartalet väntas priserna fortsätta stiga.