Press

Mäklarbarometern | 2013-01-29

Dags för stabilare priser

Läs hela Mäklarbarometern

Den svaga prisutvecklingen fortsatte under det fjärde kvartalet. Inför det första kvartalet finns det dock förhoppningar om en viss stabilisering. Priserna väntas öka, framför allt i Stockholm.