Press

Mäklarbarometern | 2013-01-29

Dags för stabilare priser

Den svaga prisutvecklingen fortsatte under det fjärde kvartalet. Inför det första kvartalet finns det dock förhoppningar om en viss stabilisering. Priserna väntas öka, framför allt i Stockholm.