Vad är årsavi?

Om ditt lån är bundet under hela året skickar vi ut en avi i början av året där årets samtliga betalningar finns specificerade. Du kommer alltså inte att få hem någon pappersavi inför varje förfallodag.