När kommer avierna för eventuella pantbrev och lagfart?

En avi gällande lagfarten kommer från Lantmäteriet 4-8 veckor efter tillträdet.

Kostnad för pantbrev faktureras av oss. Om kostnaden understiger 50 000 kronor är den inkluderad i bifogad avi. Om kostnaden överstiger 50 000 kronor skickar vi en separat avi efter tillträdet. Den totala pantbrevskostnaden inkluderar vårt arvode på 750 kronor.