Publicerad: 8 maj, 2024

Så påverkar räntesänkningen din privatekonomi

Efter en lång period av räntehöjningar och ett betydligt högre ränteläge än vad många hade förutspått meddelade Riksbanken den 8 maj att styrräntan sänks med 0,25 procentenheter. Ett efterlängtat besked för många. Men vad innebär det egentligen för privatekonomin? Nedan besvarar vår privat- och boendeekonom Linda Hasselvik de kanske fem vanligaste frågorna just nu.

 

När kommer räntesänkningen att märkas i plånboken?

Hur snart en sänkning av bolåneräntan märks i plånboken avgörs av när din ränta binds om nästa gång. Även om du har det som brukar kallas rörlig ränta så binds den i tremånadersperioder. När räntebindningstiden löper ut kommer du att få den aktuella räntan för den dagen.


Hur påverkar styrräntan min bolåneränta?

Riksbankens styrränta har en koppling till vilken ränta du som kund får, men inte alltid en lika stor koppling som man kanske tänker sig. Något förenklat kan man säga att för att låna ut pengar till kunder behöver bankerna i sin tur låna pengar vilket de gör på en marknad. Räntorna på den marknaden påverkas av hur Riksbanken sätter styrräntan, men också av inflationsförväntningarna och hur andra centralbanker agerar. Till viss del finansieras bolånen också genom inlåning, det vill säga genom pengar som privatpersoner sparar hos banken och som banken betalar ränta till kunden för att få låna.

Ett räntebesked i sig påverkar bolåneräntorna men inte nödvändigtvis i nivå med förändringen av styrräntan och inte nödvändigtvis precis i samband med att beskedet ges. SBAB började till exempel sänka den rörliga bolåneräntan redan i december i fjol, bland annat till följd av förväntningar om att Riksbanken och andra centralbanker kommer att sänka räntorna i år. Efter Riksbankens senaste besked har SBAB sänkt den rörliga bolåneräntan med ytterligare 0,15 procent. Totalt har räntan därmed sänkts 0,30 procentenheter sedan i höstas.


Hur påverkar räntesänkningen min sparränta?

Förenklat kan man säga att sparräntan är den ersättning som banken betalar till dig som kund för att banken får låna dina pengar och i sin tur kan låna ut dem till någon annan. När Riksbanken sänker styrräntan så påverkar det ränteläget generellt och det blir billigare för banken att låna pengar på marknaden som banken i sin tur kan låna ut till bolånekunder. SBAB vill fortfarande erbjuda sina sparkunder en så bra sparränta som möjligt men samtidigt behöver den anpassas till det nya ränteläget för att banken också ska kunna erbjuda bra bolåneräntor. SBAB:s ambition är att ha en följsamhet mellan bolåneräntor och sparräntor, för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga bolån OCH sparkonton. Efter Riksbankens räntebesked har den rörliga sparräntan sänkts med 0,25 procentenheter.


Hur mycket kommer mina bolånekostnader att minska?

Det beror på vad du har för ränta sedan tidigare, när den löper ut och vilken ränta som är aktuell då. Som ett exempel kan vi utgå från en räntesänkning på 0,30 procentenheter. Om man har ett lån på 1 miljon så motsvarar det minskade räntekostnader med 250 kr i månaden eller 3 000 kr om året, före ränteavdrag. Om man i stället har ett lån på 3 miljoner så motsvarar sänkningen 750 kr i månaden eller 9 000 kr om året.


Hur använder jag pengarna som jag får över på bästa vis?

Enligt SBAB:s senaste prognos kommer styrräntan att sänkas med totalt 1,25 procentenheter i år. Om det blir verklighet och bolåneräntorna antas sjunka i samma omfattning kan det röra sig om ganska mycket pengar. Vid ett lån på 1 miljon motsvarar det minskade räntekostnader med drygt 1 000 kronor i månaden före ränteavdrag. Vid ett lån på 3 miljoner motsvarar det drygt 3 000 kronor i månaden eller 37 500 kr på ett år.

Av en undersökning vi nyligen gjort bland 1 000 bostadsägare framgår att 86 procent planerar att spara de pengarna som blir över om räntan sänks. Endast 6 procent uppger att de skulle öka sin konsumtion. Kanske är viljan att spara ett kvitto på att vi lärt oss något av de ekonomiskt sett väldigt tuffa åren, som vi nu förhoppningsvis har bakom oss. Vikten av ekonomiska marginaler och buffertsparande har blivit tydligare för många bostadsägare. Här kan du läsa mer om olika alternativ för ditt sparande.Linda Hasselvik,
Privat- och boendeekonom SBAB