Publicerad: 16 april, 2024

Solceller populärast vid energirenovering

Oro över ökade energipriser är ett högt debatterat ämne och som villaägare kan det kännas svårt att påverka elkostnaden. Det som däremot går att påverka är förbrukningen av el, och på så sätt förhoppningsvis få ner kostnaden. Genom att energirenovera sin bostad kan man få ner kostnaden än mer och samtidigt vara med och bidra till klimatomställningen.

SBAB har gjort en undersökning för att ta reda på om villaägare i Sverige planerar att investera i energirenoveringar i sina hus. Av de 1 000 tillfrågade i undersökningen svarade 351 personer att de bor i villa eller småhus. Av dem uppgav 25 procent att de inte skjutit upp en planerad energiinvestering på grund av det ekonomiska läget, medan nästan hälften inte hade planerat en investering alls.

Av de som tänkt investera i ett hållbart boende är investering av solceller det populäraste alternativet, vilket hela 36 procent planerar att göra. På andra plats kommer installation av luftvärmepump (14 procent) följt av att byta fönster (11 procent).

Vi frågade också om bättre ekonomiska tider skulle öka sannolikheten för att man vidtar åtgärd med syfte att förbättra sin energiprestanda, och i så fall om när i tid. Cirka var femte villaägare svarade att de inte skulle göra en energirenovering även om det blir ljusare ekonomiska tider med lägre räntekostnader. Samtidigt svarade 44 procent att de skulle göra en åtgärd inom 1 - 3 år om ekonomin blir bättre, medan cirka 10 procent sa att de skulle genomföra en energirenovering om 3 år eller senare.


Åtgärder för att leva mer energisnålt

Vi undersökte också om villaägarna har vidtagit några åtgärder för att nuvarande boende ska vara mer energieffektivt. Hälften angav att de har försökt förbruka mindre el och var fjärde har installerat lutvärmepump, medan knappt 23 procent har bytt fönster. När vi ställde samma fråga i en undersökning 2019 svarade många att de bytt till LED-lampor och var noga med att släcka lamporna när de inte är hemma, så utvecklingen har verkligen gått framåt, på kort tid!

Slutligen frågade vi villaägarna om de kan tänka sig att betala mer för en bostad som är klimatsmart och miljömässigt hållbar. 48 procent svarade att de kan tänka sig att betala mer om det leder till kostnadsbesparingar och 9,5 procent att de kan betala mer även om det inte leder till kostnadsbesparingar.

 

Nyfiken på att byta värmekälla eller installera solceller?

Räkna på energirenoveringen med Kilowattkalkylen. Se kostnader, vad du sparar på sikt och få finansieringsförslag.