Publicerad: 3 juli, 2023

Så har sparbeteendet förändrats

I Sverige är sparandet högt, men det finns ett brett spann i hur stort sparandet är. En av tio personer har över en miljon kronor på banken, medan lika många har 25 000 kronor eller mindre. Samtidigt sparar var fjärde person mindre nu än i fjol, det visar en ny undersökning från SBAB.

En av tio har mer än en miljon på banken

Sparandet i Sverige är högt, utifrån ett internationellt perspektiv. Undersökningen visar dock att sparandet är ojämnt fördelat. Andelen som har över en miljon kronor på banken är ungefär lika stor som den andel som har 25 000 kronor eller mindre.

Av de som sparat på bankkonton, det vill säga på sparkonton, lönekonton eller transaktionskonton så har:

  • 10 % sparat mer än en miljon
  • 53 % mer än 100 000 kronor
  • 13 % mindre än 25 000 kronor på banken
  • 6 % mellan 0 och 5 000 kronor

Sparkonto blir alltmer populärt

Var fjärde person (23 procent) uppger att de sparar mindre i år jämfört med i fjol. Samtidigt syns en förskjutning i hur pengarna sparas — fler uppger att de sparar på bankkonto eller sparkonto.

Inflationen och det senaste årets kraftiga räntehöjningar pressar hushållen. Att sparandet på bankkonto ökar har sannolikt flera orsaker. Fler aktörer erbjuder ränta på sparkonton vilket gör det mer attraktivt. En annan förklaring kan vara att den finansiella instabiliteten gör att fler hushåll buffertsparar och då lämpar sig sparkonto bra, särskilt som börsen varit relativt svajig det senaste året.

Frågan vi ställde: Hur ser ditt sparande ut idag jämfört med för 12 månader sedan?

Läs också