Publicerad: 31 januari, 2023

Stigande elpriser ökar intresset för energieffektivisering

Stigande elpriser som tyvärr inte verkar sjunka inom en överskådlig framtid har gjort att energieffektiviseringar hamnat högt upp på agendan för många. Vi går igenom några olika åtgärder och tittar på vilken effekt de kan ha för hushållens plånböcker.

Vi börjar med några siffror: Elpriserna har ökat med 167 procent under perioden 1994–2021 enligt en rapport som SBAB släppte för ett år sedan, jämfört med konsumentpriserna i stort (KPI), som ökade med 38 procent. Under samma period ökade hushållens disponibla inkomster med 148 procent. Det var alltså tydligt att elpriserna har ökat kraftigt, både i relation till det övriga kostnadsläget i samhället och hushållens inkomster. Flera faktorer talar för att elpriserna även framöver kan bli högre än vad vi vant oss med.

3 av 4 uppger att typ av uppvärmning påverkar val av bostad

Den höga elpriserna har gjort att många har fått upp ögonen för hur energieffektiva våra hus egentligen är. I en undersökning bland villaägare i Sverige som SBAB genomförde strax innan årsskiftet uppgav knappt hälften (47 procent) att energiprestandan kommer att påverka framtida fastighetsköp mer än tidigare. Dessutom uppgav 77 procent att även typen av uppvärmning kommer att påverka nästa husköp. Samtidigt uppgav endast 27 procent att energiprestandan var en viktig faktor när den nuvarande bostaden köptes.

Sänkt elförbrukning och värdeökning vid framtida försäljning

Det har också visat sig att energieffektiviserande åtgärder kan vara bra inte bara för klimatet utan även för plånboken. Under våren 2022 undersökte SBAB och Booli exempelvis de ekonomiska effekterna av att installera solceller och det vi kunde se då var att under perioden 2018–2022 innebar installation av solceller en värdeökning på ett hus med i genomsnitt 135 000 kronor. Undersökningen visade även att värdeökningen motsvarade investeringskostnaden, vilken i genomsnitt låg på 137 000 kronor, efter bidrag. Det är dock viktigt att ha med sig att priserna på bostadsmarknaden har sjunkit sen dess så värdeökningen idag ligger nog realistiskt 10-15 procent lägre, beroende på område.

Även installation av bergvärme kan ha stor påverkan på din boendeekonomi. Under våren 2020 undersökte Booli hur installation av bergvärme påverkar värdet på ett hus genom att titta på hur mycket den statistiska värderingen skiljer sig mellan ett hus med bergvärme och ett hus utan. En jämförelse mellan alla försäljningar i landet visade då att bergvärme var värt cirka 115 000 kronor.

Elprisstöd och skattereduktion för solceller

För att hjälpa hushållen på kort sikt har Regeringen fattat beslut om att betala ut ett stöd för höga elkostnader. I dagarna bekräftades det att stödet kommer att börja betalas ut under slutet av februari. På Svenska kraftnäts webbplats finns information om hur du räknar ut hur stort stödet blir för just ditt hushåll.

För att ytterligare stimulera energieffektiviserande åtgärder har Regeringen även beslutat om att höja skattereduktionen för installation av solceller från 15 procent till 20 procent. Som mest får man göra avdrag om 50 000 kronor per person och år. Skattereduktionen omfattar även installation av system för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Olika sätt att finansiera

Om du själv funderar på energieffektiviserande åtgärder och behöver hjälp med finansiering finns lite olika alternativ. Du kan till exempel höja bolånet om du har möjlighet eller ta ett privatlån med rabatt för energieffektiviserande åtgärder. Har du möjlighet att vänta lite och istället spara själv till dess det är dags, så är det klokast att välja ett tryggt sparkonto med bra ränta.

Läs också