Publicerad: 10 december, 2020

Nya regler 2021 – så påverkas du

Under 2021 förändras ett antal regler som kan påverka hur mycket du får kvar i plånboken. Här går vi igenom de nya reglerna och hur de kan påverka dig.

Bra att tänka på är att vissa av reglerna kommer att ändras direkt efter årsskiftet och andra lite senare under året. Några förslag, bland annat det om rutavdrag för äldre, är fortfarande ute på remiss och förväntas klubbas igenom av riksdagen först 2021.

Sänkt skatt på inkomster

Från och med 2021 kommer alla som har en inkomst på 40 000 kronor eller mer att få en årlig skattereduktion på upp till 1 500 kronor. Det här gäller inkomster från arbete, pension och vissa bidrag. En skattereduktion innebär att den uträknade skatten minskar.

Skatten sänks för förvärvsarbetande som fyllt 65 år. Det sker genom ett förhöjt grundavdrag för inkomster mellan 213 000 kronor och 1 418 000 kronor. Det innebär att vid en månadsinkomst på 21 000 kronor sänks skatten med drygt 800 kronor per år och om månadsinkomsten är 58 000 kronor sänks skatten med 4 800 kronor per år. Redan idag är jobbskatteavdraget förhöjt för den som fyllt 65 år.

Forskare och andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige kommer från och med nästa år att under en längre period (fem år) jämfört med idag (tre år) få möjlighet att betala så kallad expertskatt, vilket är en lägre typ av beskattning.

Slopad skatt på uppskov

Från och med årsskiftet tas uppskovsräntan bort från obeskattade vinster efter bostadsförsäljningar. Beslutet gäller både befintliga och framtida uppskov.

Om du gjort uppskov tidigare

Då innebär den slopade skatten på uppskov att du inte längre ska ta upp en schablonintäkt på 1,67 % till beskattning i inkomstslaget kapital, vilket minskar din årliga skatt med cirka 0,5 % av den obeskattade vinsten. Om vinsten exempelvis är 1 000 000 kronor så minskar skatten med cirka 5 000 kronor per år.

Om du betalat vinstskatt på en bostadsförsäljning mellan 2014–2019

Den slopade uppskovsräntan innebär att du som 2014–2019 valt att betala in skatten på din bostadsvinst kan ångra dig genom att begära omprövning av tidigare deklaration. Därmed kan även du få del av uppskov utan uppskovsränta från och med 2021. För att göra detta behöver du dock betala uppskovsränta retroaktivt för de föregående åren, ända tillbaka till det år omprövningen handlar om. Läs mer om hur du gör och hur det fungerar hos Skatteverket.

Höjt rutavdrag

Rutavdraget utökas under 2021 från 50 000 kronor om året till 75 000 kronor per person och år. Dessutom kommer fler tjänster att omfattas, däribland snöskottning, tvätt vid tvättinrättningar, montering av möbler och enklare tillsyn av en bostad. En statlig utredning föreslår dessutom fler rutavdrag för äldre, men det kan bli aktuellt först till 2022.

Minskad skatt för solceller

Hushåll som installerar solceller, lagring av egenproducerad elenergi eller laddstolpar till elfordon kan få en skattereduktion på som mest 50 000 kronor per år och person. Den minskade skatten uppgår till 15 % av kostnaden för installation av solceller och till 50 % av installationskostnaden för lagring och laddstolpar.

Förstärkt insättningsgaranti

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar i banker och vissa andra institut, och ersättningsnivån för insättningsgarantin bygger på EU-lagstiftning. Eftersom lagstiftningen är uttyckt i euro finns rutiner för att se över de nationella beloppet med fem års mellanrum. Av den anledning har Riksgälden beslutat att den nuvarande nivå på 950 000 kronor ska höjas från och med den 1 januari 2021 till 1 050 000 kronor.

Den förhöjda högsta ersättningsnivån vid särskilda händelser på 5 miljoner kronor förändras däremot inte.

 

Läs också