Publicerad: 9 juni, 2020

Sommarkollen – corona, bostadspriserna och räntorna

Hur ser effekterna av coronavirusets spridning ut på bostadsmarknaden och vad kommer hända med boräntorna? Här ger vår chefsekonom Robert Boije sin syn på läget i svensk ekonomi och på den svenska bostadsmarknaden just nu.

Vi har en vår bakom oss som nog få av oss trodde att vi skulle få uppleva. Många har varit svårt sjuka eller mist nära och kära, andra sitt jobb eller livsverk, medan andra haft mer tur. Även om hälsan och livet förstås är viktigast av allt, vill jag såhär inför sommaren delge dig några av mina tankar om läget i svensk ekonomi och på den svenska bostadsmarknaden i kölvattnet av coronakrisen.

En av de värsta lågkonjunkturerna i svensk historia…

När vi gör bokslut för 2020 är vår prognos att BNP – det vill säga värdet av alla varor och tjänster som tillverkas i Sverige minus det vi importerar – har sjunkit med nästan 6 procent i förhållande till förra året, och att arbetslösheten närmar sig 10 procent. Får vi rätt i vår prognos innebär det att 2020 kommer att gå till historien som en av de värsta lågkonjunkturerna i svensk historia någonsin.


… men bostadsmarknaden har stått pall

Mätt sedan årsskiftet ser coronakrisen, trots fallande BNP och ökande arbetslöshet, sammantaget ut att ha haft mycket små effekter på bostadspriserna så här långt. Priserna föll visserligen relativt mycket under april men återhämtade sig sedan under maj. Såvida inte arbetslösheten ökar långt över vår prognos och boräntorna förblir låga, tror jag att bostadspriserna står stilla i genomsnitt över året eller till och med kan komma att öka något. Du kan läsa mer om hur vi ser på läget på bostadsmarknaden här och hos Booli, som är en del av SBAB, kan du alltid se uppdaterad information om den senaste prisutvecklingen i olika regioner här.


Troligen låga boräntor även framöver

Mycket talar för att boräntorna förblir låga flera år framöver till följd av coronakrisen, en långsam ekonomisk återhämtning och att räntorna sjunkit trendmässigt över tid. Vid en mer utdragen coronakris som i värsta fall skulle kunna leda till en finanskris, skulle boräntorna kunna komma att öka mer markant. Om det skulle ske, skulle dock Riksbanken försöka motverka detta eftersom det är mycket viktigt att undvika att boräntorna går upp samtidigt som arbetslösheten ökar.


Nyhet: förslag om slopad uppskovsränta

Sist men inte minst: du vet väl att regeringen lagt ett förslag om att avskaffa den så kallade uppskovsräntan vid uppskjuten skatt vid bostadsförsäljningar från årsskiftet (förslaget är nu ute på remiss)? Om inte, kan du läsa mer om förslaget på Regeringens webbplats.


Ha en så fin sommar du bara kan ha under rådande omständigheter och ta hand om dig!


Robert Boije
Chefsekonom, SBAB

Läs också