Press

Bomarknadsnytt | 2020-06-04

Bomarknadsnytt nr 3 2020

BNP sjunker med 5,8 procent i år men växer med 3 procent nästa år. Investeringarna och nettoexporten står för större delen av BNP-fallet medan hushållens konsumtion går oväntat starkt. Arbetslösheten stiger och toppar på runt 10 procent nästa år. Bostadspriserna har påverkats marginellt av krisen så här långt. De väntas stå stilla eller möjligen öka svagt under året som helhet. Trots kraftigt fallande nyteckningsgrad i kölvattnet av coronakrisen hålls bostadsinvesteringarna uppe under året till följd av att redan påbörjade projekt slutförs. Byggvolymen i år och de kommande åren ligger dock långt under toppåret 2017 och vad som krävs för att bygga bort bostadsbristen.