Publicerad: 20 maj, 2020

Forskning för framtidens boende 

I samarbete med HSB. HSB Living Lab är ett livs levande bostadslaboratorium mitt i centrala Göteborg. Forskningen startade 2016 och ska pågå i tio år. Nära 40 personer bor i huset permanent samtidigt som hela huset är ett laboratorium. I huset forskas det på allt från innovativa tekniker och material till mänskliga beteendemönster och nya samverkansformer.

Framtidens boende

Att utveckla framtidens hållbara boende är det övergripande målet för HSB Living Lab. Det här är HSBs enskilt största satsning på forskning och innovation. Det är en världsunik forskningsarena där intressen från näringslivet, staden och akademierna möts. HSB, Chalmers och Johanneberg Science Park är huvudägare och samverkar med nio företag och organisationer för att utveckla framtidens hållbara boende.

Huset består av fyra våningar. Bottenplanet är en öppen och social yta. Här finns labb, mötesrum, tvättstudio, undercentral och andra gemensamma ytor. De tre bostadsplanen är lite olika organiserade, på två av dem bor man i ett så kallat kluster. Här är delningsekonomi inbyggt i arkitekturen och sex personer bor lite mindre, men delar generösa gemensamhetsytor som kök, vardagsrum och dusch.

De boende har fått vänja sig vid att bo i en föränderlig och ständigt övervakad värld. Ett par tusen sensorer mäter allt från luftfuktighet och temperatur till vattenförbrukning och rörelsemönster. Ibland byggs lägenheterna och gemensamhetsytorna om för att testa något nytt. En annan gång byts fasaden ut för att testa nya solpaneler eller isoleringsmaterial. Annars är det precis som att bo i ett vanligt hus: det finns fastighetsskötare om något krånglar, städare gör gemensamhetsytorna fina, brevbärare kommer med posten.

En öppen arena för experiment och nytänkande

Emma Sarin, chef för Utveckling & Hållbarhet på HSB ProjektPartner och även projektansvarig för HSB Living Lab, berättar om huset och forskningen:

– HSB Living Lab är en öppen arena, alla som har en idé om framtidens hållbara boende kan. ansöka om att få starta ett projekt tillsammans med oss. Vi är övertygade om att vi för att hitta framtidens hållbara boende måste jobba tillsammans med andra. Det går inte längre ha all expertkompetens in-house, vi behöver samarbeta för att nå dit. Just nu bedrivs ett sextiotal utvecklingsprojekt parallellt, det är allt från hårda teknik- och materialfrågor till mjuka beteendeundersökningar och mänskliga samverkansstudier.

Att föra ut erfarenheterna

– En av de viktigaste lärdomarna är värdet av en riskfri forskningsmiljö som HSB Living Lab. Här kan vi testa saker vi inte kan göra i vår vanliga verksamhet. Allt räknas, både framgångar och misslyckande. Vi har också sett att vi bara genom att testa idéer, produkter och innovationer i en verklig miljö får resultat som vi kanske inte räknat med. Vi får insikter vi aldrig skulle kunna få i ett slutet labb. Vi ser hur människor använder nya tjänster och produkter, vad de missförstår och vad som faktiskt skapar värde. Att studera och förstå människors beteenden är en nyckel till framgång och hjälper oss att skapa framtidens hållbara lösningar. Det gör det också lättare att föra ut erfarenheterna i HSBs dagliga verksamhet, både i förvaltningen och nyproduktionen. Nu genomför vi till exempel pilotprojekt i både Göteborg och Stockholm där vi har sensorer i sopkärlen så att de töms när det behövs istället för att det råkar vara en viss dag i veckan. Vi tror att detta kommer ge en effektivare hantering och fräschare avfallsytor. Andra projekt som först testats i HSB Living Lab är solceller som är integrerade i byggnadsmaterial och applikationer inom så kallade FTX-ventilation.

 

Några av de forskningsprojekt som pågår i HSB Living Lab

Duscha i avloppsvatten?

Går det att duscha i så kallat gråvatten, vatten som tidigare använts för hårtvätt eller tandborstning? På HSB Living Lab testas möjligheten. Gråvattnet samlas upp i en tank på bottenplan och renas genom flera filter innan det är lika rent som dricksvatten och redo att värmas upp och skickas tillbaka till duschar och handfat. Enligt beräkningar finns stor potential i ett cirkulärt, lokalt system för gråvattenåtervinning. Enligt beräkningar kan man på detta sätt återanvända 60 procent av vattnet och spara 80 procent av energin som går åt till uppvärmning.

 

Framtidens delade boende

Genom mer kollektiva levnadssätt och boendemiljöer kan vinsterna bli många både för den enskilde individen och samhället i stort. Men hur vi ska utforma framtidens delade boende? Så kallad co-living, kan göras på många olika sätt och med varierad effektivitets-och trivselgrad.

 

Tvätta hållbart

Det pågår flera intressanta projekt kring tvättstugan i HSB Living Lab. I ett projekt bär några av de boende i HSB Living Lab taggade kläder. Den digitala taggen gör det möjligt för forskarna att veta hur ofta, vilken temperatur de tvättas i och hur länge. Poängen med att samla in information på detta sätt, i realtid, är att det är mycket enklare att komma åt sanningen än om man gör enkäter där man frågar hur miljövänliga folk är när de tvättar.

 

Mindre plast

Ett annat projekt har undersökt hur vi ska minimera de mikroplaster som släpps från våra textilier när vi tvättar. Efter tre år avslutas nu projektet MinShed och oväntade resultat har lett till ett förslag på nya mätstandarder för mikroplaster i kläder.

 

Uppkopplad bikupa

I höstas flyttade 20 000 bin in i HSB Living Lab. Bin och andra pollinerade insekter minskar drastiskt i antal över hela världen, något som kan få svåra konsekvenser eftersom de spelar en viktig roll i att pollinera grödor och vidmakthålla den biologiska mångfalden.

Det är för att möta de här utmaningarna och bidra till forskning som projektet med en digitaliserad bikupa, utrustad med uppkopplade sensorer, installeras vid HSB Living Lab. Bikupan ska ansluts till ett nätverk av totalt fyra bikupor, något som ska ge en ännu bättre förståelse för binas levnadsmiljö.