Publicerad: 7 april, 2020

Bra att amortera på bolån även under coronakrisen – för den som fortfarande har möjlighet

Finansinspektionen har beslutat att alla med bolån, oavsett om de drabbats av inkomstbortfall eller inte under coronakrisen, ska få möjlighet till undantag från amorteringskravet. Det innebär att man pausar amorteringen på sitt bolån och enbart betalar räntekostnaderna under en period. Beslutet började gälla från 14 april fram till och med 31 augusti 2021. Detta innebär att det är möjligt för samtliga bolånekunder hos SBAB att ansöka om amorteringslättnad fram till och med 31 augusti 2021. Det är dock viktigt att du som bolånetagare funderar igenom ordentligt om du bör ansöka eller om det kanske är bäst att fortsätta att amortera på ditt lån som vanligt.

Att amortera på ett bolån innebär att du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar ditt lån och även dina räntekostnader, eftersom räntekostnaderna baseras på hur stort lån du har. Därmed blir du också mindre utsatt vid eventuellt stigande räntor och sjunkande bostadspriser. Man kan säga att amortera är ett slags sparande.

För dem som förlorar jobbet eller av andra skäl får minskad inkomst på grund av coronakrisen kan en amorteringslättnad för vissa hushåll vara mycket viktigt för att få hushållsekonomin att gå ihop under en ekonomiskt svår period. För den som inte förlorar inkomst till följd av coronakrisen behöver det däremot inte vara ett bra beslut att ansöka om amorteringslättnad. Vad som är bäst för dig vet bara du.