Publicerad: 14 januari, 2019

Nya lagar och regler 2019

Under 2019 börjar ett antal nya lagar och regler gälla, som alla påverkar privat- och boendeekonomin på ett eller annat sätt beroende på vilken situation du är i. Bra att ha koll på med andra ord!

Ändrade villkor vid sjukdom och för föräldrar

Om du blir sjuk kommer du från den 1 januari 2019 inte längre att ha en karensdag, arbetsgivaren kommer i stället att göra ett karensavdrag med 20 procent av din genomsnittliga veckoersättning av sjuklön. Förändringen har betydelse om du exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag du är sjuk.

Efter årsskiftet kommer även den förälder som inte är gravid att få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. Du som förälder kommer också alltid få föräldrapenning för att delta vid ditt barns inskolning, även om du inte har barnet i din vård. Det införs dessutom ett nytt särskilt bostadsbidrag för barn som bor växelvis, och inkomstgränserna för bostadsbidrag till barnfamiljer kommer successivt att höjas under åren fram till och med 2021.

Tv-licensen försvinner

Få har nog missat att den nuvarande radio- och tv-avgiften kommer att tas bort och ersättas av en skatt (även kallad public service-avgift) för alla som är över 18 år och som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Skatten kommer att tas ut med 1 procent av inkomsten upp till ett tak, och för 2019 ligga på som mest strax över 1 300 kronor per år och person. Det här innebär att du som bor tillsammans med en annan vuxen kommer att betala lite mer, medan du som bor i ett singelhushåll kommer att betala mindre. Generellt sett innebär det också att från och med 2019 kommer inte valet att flytta hemifrån eller valet av boendeform att påverka din skyldighet att betala till radio och tv. Det har heller ingen betydelse om du äger en tv eller om du tittar på SVT:s program.

Ny boendeform för äldre

Om du är äldre kommer det framöver att bli lättare att få en bostad med omsorg och service. En ny särskild boendeform kommer att införas den 2 april 2019, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende. Syftet med dessa boenden är att de äldre som är för friska för ett särskilt boende ska erbjudas en utökad trygghet och gemenskap jämfört med nuvarande bostadstadsformer för äldre. Skillnaden jämfört med ett traditionellt äldreboende är att i ett biståndsbedömt trygghetsboende får du som äldre möjlighet att komma till ett boende som exempelvis erbjuder gemensamma måltider, umgänge och kulturella aktiviteter. Läs mer här.