Publicerad: 14 mars, 2018

Vad är bra att fråga om på årsstämman?

Du behöver inte bli styrelseproffs för att påverka din bostadsrättsförening. Det räcker faktiskt att du bryr dig. Här får du tips på några kloka frågor som du själv kan ställa på årsstämman – oavsett om du är aktiv i styrelsen eller inte.

En gång per år bjuder din bostadsrättsförening in till stämma. Ta tillfället i akt och gå på denna. Där får du delta i frågor som påverkar din och föreningens ekonomi. Och i slutändan din investering.

Med dessa enkla frågor får du svar på hur föreningens ekonomi, förvaltning och planering fungerar och vad du själv kan göra för att ta hand om din investering.

Hur jobbar föreningen med trivsel och trygghet?

Trivsel- och trygghetsfrågor kan handla om hur man ökar trivseln i föreningen. Till exempel gemensamma städdagar eller att byta ut alla ytterdörrar till säkerhetsdörrar.

Kan föreningen sänka driftskostnaderna?

Driftskostnader är löpande kostnader som fastigheten har för att du ska kunna bo i huset. Kostnader för värme, vatten och sophämtning är vanliga driftskostnader. Jämför driftskostnaderna under de senare åren och se över om dessa går att påverka.

Finns det någon underhållsredovisning?

En underhållsredovisning är en lista på de åtgärder som har vidtagits. Till exempel underhåll av el och VA-stammar. Den ska också redovisa när åtgärderna vidtogs.

Vad har föreningen för långsiktig underhållsplan?

En underhållsplan är en långsiktig planering av de kommande behoven av periodiskt underhåll av fastigheten. Till exempel om föreningen behöver byta fönster eller måla om i tvättstugan.

Vad har föreningen för räntestrategi?

Varje förening har olika förutsättningar för att låna pengar. En räntestrategi beskriver de risker som föreningen har beslutat att ta. Till exempel om föreningen bör ha bundna eller rörliga räntor. Och under hur lång tid som det eventuella bundna lånet ska vara bundet.

Vad avsätter föreningen för periodiskt underhåll?

Periodiskt underhåll är det underhåll av fastigheten som är planerat. Ofta är de av ett kostsammare slag som till exempel omläggning av taket eller ommålning av fönster.

Kommer avgiften att höjas under de kommande åren?

Den avgift som varje medlem betalar till föreningen, är nästan alltid baserad på ett andelstal, det vill säga hur stor procentuell andel bostadsrätten har i föreningen. Denna avgift ska täcka räntekostnader, drift, underhåll och investeringar i din fastighet. Om föreningen har ökade kostnader under de kommande åren kan avgiften komma att höjas.

Jobbar föreningen med energieffektivisering?

Att energieffektivisera handlar om att sänka fastighetens energikostnader. Till exempel kan föreningen se över utrustning i tvättstugan samt se över belysning, värme och ventilation. Energieffektivisering är något som alla medlemmar i föreningen kan jobba med.


Vad betyder orden egentligen?

Andelstal? Röstlängd? Kapitaltillskott? Man kan stöta på en hel del krångliga ord när det kommer till årsredovisningar och årsstämmor. Här hittar du ordlistan som reder ut begreppen.

 

Läs också