Publicerad: 1 november, 2017

Måste jag verkligen gå på årsstämman?

Slöseri med tid och trist genomgång av formalia. Och tänk om du tvingas bli invald till något? Många håller sig borta från föreningens årsstämma med liknande argument. Men det är viktigt att bry sig om det man äger.

På ett personligt plan är det också en god investering att engagera sig. Som föreningsmedlem och ägare till en andel i din förening har du både rättighet och skyldighet att tycka till om hur skötseln av fastigheten fungerar. Men det stora är egentligen något helt annat – nämligen alla de möjligheter som engagemanget ger dig!

Genom att vara aktiv i din förening får du insyn i vad som händer och vad som är planerat för fastigheten. Du kan påverka estetiska värden och atmosfären i huset. Du kan påverka utemiljön och det sociala kapitalet. Ja, du kan påverka hela din vardag faktiskt genom att skapa och utveckla just det boende som du drömmer om.

Men att vara engagerad i föreningen handlar också om ekonomi förstås. Indirekt svarar du för din del av föreningens skulder och för fastighetens skötsel och underhåll. Det finns därför flera frågor att ha med sig till stämman: Har föreningen en strategi för lån, ränta och amortering? Hur högt belånad är föreningen och hur påverkar det avgiften om räntorna höjs? Kan jag påverka driftskostnaden? Vilket underhåll kommer att göras under det kommande året?

Vill du verkligen engagera sig, är du säkert välkommen till styrelsen. Kanske sitter du på kompetenser och drivkrafter som saknas? Många drar sig för styrelsearbetet men här får du chansen till ny kunskap och verkligen möjlighet att påverka vilka frågor som ska drivas i din förening.

Men du måste inte ta ordförandeklubban för att visa engagemang i föreningen. Att gå på föreningsstämman räcker långt.

Läs också