När samhället stänger ner drabbas de svagaste hårdast

Hela världen påverkas just nu av den pågående coronakrisen. Utöver de omedelbara konsekvenserna av smittspridningen kommer vi att få se långsiktiga effekter som är svåra att överblicka. När stora delar av samhället stängs ner påverkar det alla men mest drabbade blir de som redan har det svårt. Just nu är det många av de mest utsatta i samhället som är i stort behov av hjälp: människor i hemlöshet, ensamhet och fattigdom. 

Vi på SBAB och Booli ger därför extra finansiellt stöd till organisationer som hjälper socialt utsatta grupper. Du kan också vara med och stötta genom att skänka pengar eller volontärarbeta. Om vi är många som hjälps åt ökar chanserna att alla kommer igenom detta, även de som redan har fallit igenom skyddsnäten.

Organisationer som är i behov av extra stöd just nu

Här är förslag på några organisationer som du kan stötta finansiellt eller genom att engagera dig som volontär. Samtliga organisationer har 90-konton och fokuserar på just socialt utsatta grupper som påverkas extra av coronakrisen.

Rädda Barnen logotyp
Stockholms stadsmission logotyp
Göteborgs Stadsmisson logotyp
Skåne Stadsmission logotyp

Det här gör SBAB och Booli

Extrastöd på grund av coronakrisen

SBAB och Booli ger extra finansiellt stöd till våra partnerorganisationer för att hjälpa dem att mobilisera och möta coronakrisen. Vi upplåter även annonseringsutrymmen och andra kontaktytor för att föra fram organisationernas egna insamlingskampanjer.

Långsiktiga sociala samarbeten

Att lösa problem som har med boende att göra är det som driver oss framåt och ingår som en del av vår mission – att bidra till bättre boende och boendeekonomi.

Idag lever minst 33 000 personer i hemlöshet i Sverige. Det är ett humanitärt och samhälleligt misslyckande. Vi vill sprida kunskap om problemet men också hjälpa till aktivt. Därför samverkar SBAB med partners som hjälper socialt utsatta personer till en tryggare tillvaro. Tillsammans arbetar vi för att nå de globala hållbarhetsmålen och skapa hållbara städer och samhällen med minskad ojämlikhet och god hälsa för alla.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar långsiktigt med våra partners.

Agenda 2030 mål 1
Agenda 2030 mål 3
Agenda 2030 mål 10
Agenda 2030 mål 11