Press

Boräntenytt | 2016-11-21

Osäker och oviss omvärld...

Utvecklingen i omvärlden fortsätter att överraska, vilket gör ränteutsikterna mer svårbedömda. Det mesta talar för att boräntorna kommer att börja stiga under nästa år. Ränteutsikterna innebär att bunden boränta har en liten fördel. En hög grad av osäkerhet och ovisshet talar dock för att man bör sprida riskerna.