Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Press

Boräntenytt | 2016-10-07

Sista räntesänkningen?

Läs hela Boräntenytt

Den senaste marknadsutvecklingen stödjer vår syn att det kan komma en liten nedgång i boräntorna innan årsskiftet men att de sedan vänder upp under 2017. Ränteutsikterna innebär att riktigt långa räntebindningstider är att föredra. Osäkerhet och ovisshet talar dock för att man bör sprida riskerna.