Press

Boräntenytt | 2016-10-07

Sista räntesänkningen?

Läs hela Boräntenytt

Den senaste marknadsutvecklingen stödjer vår syn att det kan komma en liten nedgång i boräntorna innan årsskiftet men att de sedan vänder upp under 2017. Ränteutsikterna innebär att riktigt långa räntebindningstider är att föredra. Osäkerhet och ovisshet talar dock för att man bör sprida riskerna.