Press

Boräntenytt | 2016-09-13

Riksbanken är färdig…

Nästa steg från Riksbanken bör vara en räntehöjning i början av 2018, såvida vi inte får en oväntad kronförstärkning den närmaste tiden. Låga finansieringskostnader för bolån innebär dock att boräntorna skulle kunna gå ned något ytterligare innan de vänder uppåt under 2017. Ränteutsikterna innebär att riktigt långa räntebindningstider är att föredra. Det finns dock en hel del osäkerhet i bedömningen.