Press

Boräntenytt | 2016-08-17

Räntebotten inte nådd än?

Det finns en viss sannolikhet för att boräntorna skulle kunna gå ned något ytterligare den närmaste tiden. Sedan bör de börja vända uppåt under nästa år. Den rörliga boräntan bör dock inte börja stiga mer märkbart förrän under 2018. Ränteutsikterna innebär att riktigt långa räntebindningstider är att föredra. Det är dock ännu lönsammare att avvakta med att binda boräntan till senare i år eller nästa år.