Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Press

Boräntenytt | 2016-07-11

Framskjuten ränteuppgång

Läs hela Boräntenytt

Ihållande lågt inflationstryck och ekonomisk och politisk osäkerhet i omvärlden innebär att det troligen kommer att dröja innan ränteläget stiger märkbart. Den rörliga boräntan bör inte börja stiga förrän under 2018 vilket gör att det sannolikt blir lönsamt att avvakta med att binda boräntan till senare i år eller nästa år.