Press

Boräntenytt | 2016-07-11

Framskjuten ränteuppgång

Ihållande lågt inflationstryck och ekonomisk och politisk osäkerhet i omvärlden innebär att det troligen kommer att dröja innan ränteläget stiger märkbart. Den rörliga boräntan bör inte börja stiga förrän under 2018 vilket gör att det sannolikt blir lönsamt att avvakta med att binda boräntan till senare i år eller nästa år.