Press

Boräntenytt | 2016-06-13

Riksbanken kan slappna av

Även om det finns många osäkerhetsfaktorer så talar det mesta far att boräntorna har bottnat. Det låga inflationstrycket innebär dock att det kommer att dröja mellan ett och ett och ett halvt år innan de börjar stiga. Bunden boränta är en billig försäkring men sannolikt blir det mer lönsamt att avvakta ett litet tag med att binda boräntan.