Press

Boräntenytt | 2016-03-22

Starkare krona = lägre ränta?

Om kronan stärks ytterligare kan Riksbanken komma med ytterligare räntestimulanser. Boräntorna har ändå sannolikt nått botten. En ihållande låg inflation medför att det kommer att dröja innan boräntorna stiger, vilket gör att det i dagsläget väger helt jämnt i valet mellan rörlig och bunden boränta.