Press

Boräntenytt | 2016-02-18

Låg inflation ger låga räntor

Riksbanken slog till och gjorde styrräntan ännu mer negativ och det går inte att utesluta ytterligare stimulanser. Boräntorna har dock sannolikt nått botten. En ihållande låg inflation gör dock att vi justerar ned prognosen för hur snabbt räntorna kommer att stiga framöver. Det gör att det i dagsläget väger helt jämnt i valet mellan rörlig och bunden boränta.