Press

Boräntenytt | 2016-01-21

Osäkerheten stiger…

Osäkerheten kring det ekonomiska och finansiella läget i omvärlden har ökat de senaste månaderna. Det blir också allt svårare att förutsäga Riksbankens agerande. Vi behåller dock vår prognos att boräntorna ligger kvar kring nuvarande nivåer i upp till ett år innan de börjar stiga och att långa boräntor kommer att börja stiga innan de rörliga.