Press

Boräntenytt | 2015-11-26

Har boräntorna bottnat?

Även om Riksbanken skulle sänka styrräntan en sista gång i december så lär inte boräntorna sänkas ytterligare. Högre obligationsräntor och stigande finansieringskostnader kompenserar. Ränteutsikterna är osäkra, både konjunkturläge, räntemarknader och det politiska läget bidrar till osäkerheten. Sannolikt ligger boräntorna kvar kring nuvarande nivåer i upp till ett år innan de börjar stiga. Osäkerheten medför att det för de flesta låntagare är läge att sprida riskerna och välja olika räntebindningstider.