Press

Boräntenytt | 2015-08-12

Boräntorna kvar på låg nivå

Läs hela Boräntenytt

Det är inte omöjligt att Riksbanken kommer med ytterligare en liten räntesänkning vid nästa räntemöte. Vår bedömning är att boräntorna ligger kvar kring nuvarande nivåer i ungefär ett år framåt innan de börjar stiga. Det väger för närvarande väldigt jämnt i räntebindningsvalet, framöver kommer det att bli mer lönsamt att binda boräntorna.