Press

Boräntenytt | 2015-05-06

Räntor upp, men inte än...

Marknadsräntorna har rört sig uppåt en del de senaste veckorna både i Sverige och i omvärlden. Riksbankens agerande är svårt att förutsäga men vi räknar med att boräntorna kommer att vara fortsatt låga i minst ett år till. Den försiktige bolåntagaren väljer riktigt långa räntebindningstider medan den riskbenägne väljer rörligt och avvaktar. En kombination kan passa många.