Press

Boräntenytt | 2015-03-18

Fortsatt låg ränta

Låg inflation, låga inflationsförväntningar och förväntningar om långvariga stimulanser från Riksbanken håller nere räntenivåerna. Vi räknar med att boräntorna kommer att fortsätta vara låga året ut. Så småningom bör dock stigande inflation pressa upp förväntningarna och därmed även räntorna. Utifrån våra prognoser och antagande är det i dagsläget billigt att välja långa räntebindningstider.