Press

Boräntenytt | 2015-02-18

Pengakranen är öppnad

Läs hela Boräntenytt

Riksbanken har tagit i mer än de flesta räknat med, det har också andra centralbanker gjort. Detta har drivit ned en del räntor under nollstrecket. Vi räknar med att boräntorna kommer att fortsätta vara låga i minst tolv till arton månader till. Försiktiga bolånetagare bör dra nytta av det låga ränteläget och välja långa räntebindningstider medan de mer riskbenägna kan avvakta.