Press

Boräntenytt | 2015-01-22

Hur låga kan räntorna bli?

Fler faktorer har bidragit till att ränteläget fortsatt falla. Vi räknar med att boräntorna kommer att fortsätta vara låga i minst sex till tolv månader till, kanske till och med lite lägre än vad de är i dagsläget. Försiktiga bolånetagare bör dra nytta av det låga ränteläget och välja långa räntebindningstider medan de mer riskbenägna kan avvakta och se.