Press

Boräntenytt | 2014-12-19

Komplicerat läge

Till det redan komplicerade ekonomiska läget kan vi nu lägga ett kraftigt fall i oljepriserna, en rysk finanskris och ett politiskt haveri i den svenska riksdagen. Sannolikt har vi minst sex till tolv månader framför oss med fortsatta låga räntor. Den som överväger att binda räntan på bolånet bör fokusera på de längsta räntebindningstiderna.