Press

Boräntenytt | 2014-08-08

Rekordlåga bundna boräntor

Den rörliga boräntan väntas ligga kvar på låga nivåer ett bra tag till medan de bundna boräntorna, som är nere på rekordlåga nivåer, kan börja stiga snart. Det väger jämnt mellan olika räntebindningstider enligt våra kalkyler. Kortare räntebindningar förefaller inte väldigt fördelaktiga, men längre räntebindningstider har en större fördel, gentemot rörlig ränta.