Press

Boräntenytt | 2014-07-04

Räntehöjning, var god dröj


Riksbanken sänkte styrräntan mer än beräknat och signalerade att det kommer att ta flera år innan räntorna når högre nivåer. Bundna boräntor kan dock börja stiga tidigare. För den som överväger att binda boräntan är kan det vara en poäng att avvakta, om man inte är inställd på riktigt lång bindningstid.