Press

Boräntenytt | 2014-04-28

Redo för räntesänkning

Trots att den svenska ekonomin går allt bättre så talar väldigt mycket för att Riksbanken kommer att sänka styrräntan snart. Detta gör att rörlig boränta är att föredra för de flesta. Den som ändå överväger att binda boräntan bör välja riktigt lång bindningstid.