Press

Boräntenytt | 2014-02-19

Fördröjd ränteuppgång

Den låga inflationen fördröjer ränteuppgången och Riksbanken väntar till december med att höja styrräntan. Trots detta visar sannolikheterna fortfarande en svag fördel för bundna boräntor.