Press

Boräntenytt | 2013-12-20

Sänkt ränteprognos

Riksbankens ökade fokus på inflationsmålet innebär att vi nu räknar med en långsammare ränteuppgång än tidigare. Fördelen för bundna boräntor finns kvar men har minskat.