Press

Boräntenytt | 2013-10-29

Budgetbråk ger lägre boräntor

Amerikanskt budgetbråk och försiktiga centralbanker har medfört att ränteuppgången har kommit av sig. Vi räknar dock med att Riksbanken inte dröjer så länge med att höja styrräntan och att ränteuppgången tar fart igen. Fördelen för bundna boräntor har därmed ökat något.