Press

Boräntenytt | 2013-09-13

Riksbanken höjer till våren

Stabilare tillväxt, mindre finansiell oro och förväntan om minskad räntestimulans har bidragit till att räntorna ökat snabbt. Vi räknar med att Riksbanken höjer styrräntan till våren. På sikt fortsätter räntorna stiga, kortsiktigt kan det dock komma tillfälliga nedgångar. Bundna boräntor är fortfarande att föredra men fördelen har minskat.